The Legalization of Documents

The document should be legalized by these authorities:

 1. Chamber of commerce office  in city that company registered or in any notary
 2. governorship (notary and governorship must be at same city)
 3. Ministry of Foreign Affairs of Turkey
 • Notice: Documents should be written in English or Arabic or must be translated

The cost of attestation:

 • commercial invoice 1000 TL.
 • certificate of origin 1500 TL.
 • The cost of each other document is 500 TL.
 •  The payment must  be made cash at the Halkbank-Köroğlu Branch (Near the Kuwait Embassy Ankara).
 • This policy will remain until further notice.
 • Please note that  documents only  accepted by hand .
 • Consular Affairs   between 09:30 -11:30 
 • Telephone number: +903124450576   extension numbers : 334-333
 • The waiting period for attestation is   generally same day.
 

Belge Tasdik İşlemleri

Tasdik edilmesi istenen belgeler öncelikle arapça veya ingilizce ercümeli ve aşağıda belirtilen makamlar tarafından tasdik edilmelidir.

 1. Ticari evraklar bağlı olduğu ticaret odası,şahsi evrak bağlı bulundukları kurumdan.
 2. Valilik (noter ve valilik aynı ilde olmalıdır).
 3. Türkiye Dışişleri Bakanlığı.

Tasdik Ücretleri

 • fatura  1000 TL.
 • menşe şahadetnamesi (Origin ibaresi mevcut evraklar) 1500 TL.
 • menşe ve fatura hariç her bir evrağın  tasdik  bedeli 500 TL.
 •  Ödeme Halkbank-Köroğlu Şubesi’nden (Kuveyt Büyükelçiliği Ankara yakınında).
 • Bir sonraki duyuruya kadar bu kurallar geçerlidir.
 • Lütfen belgelerin yalnızca elden kabul edildiğini unutmayınız.
 • Konsolosluk işleri  müracaat saati sabah: 9:30 -11:30 
 • iletişim bilgileri: +903124450576 Dahili : 334-333
 • Evraklar  genellikle aynı günde teslim edilir.

1000